Mischa Andriessen • Dwalmgasten

Mischa Andriessen • Dwalmgasten

Nu zijn de rollen omgedraaid, kleumen wij daar
beelden ons een haard in, roepen: Doe open
zien ons binnen haastig kaarsen doven.

Wie wil begrijpen, moet bewegen. Wie wil ervaren, moet open zijn, ook voor vreemde gasten open doen. Mischa Andriessen zoekt in deze bundel een verbindingspunt tussen het persoonlijke en het mythische, tussen de kleine en de grote verhalen. Het liefdevolle en het verschrikkelijke vullen elkaar aan, de taal is dreigend en vol mededogen, invoelend en geladen.

Van Mischa Andriessen (1970) verschenen eerder de bundels Uitzien met D en Huisverraad. Voor zijn poëzie ontving hij de C. Buddingh’-Prijs (2009), de J.C. Bloem-Poëzieprijs (2013) en het Charlotte Köhler Stipendium (2014).

‘Niet vaak weet een dichter je bij de haren mee te slepen, je tot nadenken aan te zetten en je te laten lachen.

Mischa Andriessen doet dat allemaal tegelijkertijd.’ – JURY C. BUDDINGH’-PRIJS‘Mischa Andriessen is een onnadrukkelijk dichter, je zou haast niet zien hoe verstrekkend zijn werk is, hoe beladen zijn taferelen, terloopse opmerkingen, beelden.’ – JURY CHARLOTTE KÖHLER STIPENDIUM

‘Dit is genadeloze poëzie.’ – PIET GERBRANDY

‘Zijn poëzie propageert het idee dat de mens binnen de beperkingen van zijn eindige en futiele bestaan een persoonlijk universum kan opbouwen waarin hij toch enige zin kan vinden.’ – JEROEN DERA

Mischa Andriessen • Dwalmgasten